Gry og Ellen står bak en rein som gresser i naturlige omgivelser

Gry og Ellen står bak en rein som gresser i naturlige omgivelser