Historien bak Rein Styrke

Da Gry Hammer for mange år siden fikk kunnskap om hvordan urfolk levde og holdt seg velærnærte, kjente hun en sterk dragning mot denne livsstilen og ønsket å spise det samme. Hun oppdaget raskt at det lå mye gjemt visdom i dette kostholdet og kjente at denne maten ga henne styrke og forbedring av helse, mer enn noe annet kosthold hun hadde prøvd tidligere. Hun fokuserte spesielt på lever fra fisk og dyr- i tillegg til langtidskokt kraft, surdeigsbakst og sunt fett. Hun hadde bare et stort problem og det var at hun etter snart 20 år som vegetarianer ikke lenger kunne like smaken av lever. For hun elsket nemlig smaken av mors levergryte som barn. Hun startet da med å tørke lever fra rein og lam på svak varme i stekeovnen, knuste dette til pulver og kapslet pulveret for hånd. Hun spiste små gelatinkapsler med denne superpotente næringen og ga den også til resten av familien. Slik spiste hun lever i mange år, men syntes det tok uendelig mye tid å styre med selv. Hun drømte om å få laget et produkt der hun kunne tilby lever fra beitefôra dyr i kapselform, ikke bare til sin egen familie, men også til andre som hun visste ønsket å få mer lever inn i kostholdet. For det er ikke like  enkelt å skaffe lever av god kvalitet overalt her til lands, noe hennes lesere av bloggen stadig tok opp.

Gry-og-Ellen-01

På ett av sine foredrag møtte hun Ellen Cecilie Triumf. Hun fortalte om dette produktet hun drømte om  å skape og ikke visste hun at akkurat Ellen satt på selveste løsningen. Hun kom nemlig fra en stor samisk familie i Kautokeino og hadde forsket på reinkjøtt i en årrekke på Norges miljø- og biovitenskapelige univervistet, på Ås. I tillegg hadde hun jobbet som daglig leder og kvalitetsansvarlig på reinslakteriet i Kautokeino. Altså hadde Ellen den kunnskap om produksjon og råvare som Gry manglet. I tillegg hadde hun tilgang på verdens beste lever, som hun i alle år hadde gremmet seg over at ikke lenger ble brukt som menneskeføde, men som enten ble til hundemat eller regelrett kastet. I sitt møte med Gry så hun endelig en mulig løsning på det meningsløse i at matindustrien ikke lenger bruker de delene av dyret som våre forfedre skattet mest, nemlig innmaten. Navnet Rein Styrke kom med det samme og de har har jobbet for denne visjonen i en årrekke, for å kunne tilby et bunnsolid og helt rent kosttilskudd du ikke finner maken til noen sted.

Løfte frem arktisk matkultur

Sist og kanskje aller viktigst så har Ellen dype røtter i samisk kultur og en en engasjert talsbærer for samisk matkultur og urfolks kultur verden over.

Hun kjenner på kroppen de utfordringene urfolk står ovenfor ved at kultur og religion er sterkt truet  og delvis ødelagt av den vestlige sivilisasjon. Urfolk verden over har i stor grad mistet mye av sin kultur og religion på grunn av denne innblandingen. Både Ellen og Gry ønsker å fokusere på at urfolk i Arktiske strøk skal være stolte av sin matkultur og løfte kunnskapen om denne frem i lyset. Det ligger mye god helse og klokskap i å lytte til våre forfedres måter å leve på. Det er derfor Rein Styrke har grunnlagt Arctic Food Foundation. 1% av fortjenesten på hvert salg går til dette fondet, som du kan lese mer om HER!

Rein-01

Vi må se oss tilbake i historien, til tiden da våre forfedre levde. Den erfaringsbaserte kunnskapen de formidlet gjennom tusenvis av år er i ferd med å gå i glemmeboken. Det er vårt ansvar å hente den frem og gi den lys.

Rein-02

Samisk ordtak: «Son ii guliid fidne, guhte ii julggiidis njuoskat. / Den får ikke fisk som ikke blir bløt på beina.»

Eller på godt norsk: «Den som intet våger intet vinner.»

Rein-04

«Jeg har bodd i Finnmark i to år av livet mitt. Den første gangen jeg så en reinflokk i driv ble jeg dradd inn i den suggererende rytmen og kraften de utstrålte. Jeg har en enorm dragning mot vidda og urfolket som har levd der i uminnelige tider.» – Gry, gründeren bak Rein Styrke

Rein-06

«Jeg lever et moderne nomadeliv med mine fire barn og en mann i reindrifta. Vinteren tilbringes på min hjemplass, Guovdageaidnu, med sine hvite langstrakte vidder – duovdagat. Her føler jeg min urkraft vokser.» – Ellen, gründeren bak Rein Styrke

Rein-03

«Hvis du skal ta livet av et dyr så er det eneste anstendige å benytte seg av hele dyret.» – Fergus Henderson, stifteren av «hode-til-hale» bevegelsen eller «nose-to-tail-eating».

Gry-og-Ellen-03

Ellen

Mitt samisk moderne liv bygger på samiske tradisjoner og verdier som jeg har med meg hele tiden. Jeg har vokst opp i en stor samisk familie og har sterk tilknytning til de tradisjonelle samiske næringene. Min mor er badjenieida – jente fra en stor reindriftsfamilie fra Kárášjohka/Karasjok og min far er dálon– fastboende same der hovednæringen er jakt, fiske og generell utmarksnæring fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Disse to næringene er sterkt integrert i levesettet mitt og den grønne sti har vært min ledetråd i alle mine valg i livet. Gjennom min egen erfaring om mat og helse er jeg blitt bevisst på den samiske maten og råvarene som vi henter i naturen. Verdien som ligger i å bruke sine egne mattradisjoner er større enn jeg ante og jeg ser hvor mye vi fortsatt baserere oss på naturalhusholdningDet er de eldre, foreldre og besteforeldre som har tatt vare på mattradisjonene ved å passe på at man får inn reinslakt og nisterein, til å tørke og kunne koke kjøtt, sanker bær og multer til å ha til bryllup, konfirmasjon og barnedåp, går på rypejakt og setter snarer, fisk fra fiskeren eller fiske selv helst med garn for å kunne konservere og ha det utover vinteren. Dette har lært meg at vi følger årstidene og høster og forbereder maten utifra forhold som naturen har gitt oss. Jeg har etter hvert forstått hvor mye tradisjonskunnskap som ligger i forberedelser og utførelse, sanking og bearbeiding av matressursene som følges naturlig etter de åtte samiske årstidene

Ellen-01

Den samiske matkulturen er høyst levende i dag og jeg formidler denne med stolthet. Jeg er engasjert i å inspirere barn og unge til å bli interessert i matlaging basert på samiske mattradisjoner. Dette arbeidet er også viktig for å bevare og utvikle samiske ord og termer omkring matlaging og råvarekunnskap. Det er essensielt at den yngre generasjonen får overført samisk matkunnskap og holder den levende.

Denne erkjennelsen har jeg først fått etter å ha fullført en mastergrad i Matvitenskap i 2008 på Universitet på Ås. Mine masterstudier i kjøtt og masteroppgave om ernæringsmessig verdi i reinkjøtt som ble sammenlignet med hjortekjøtt, ble en vekker for meg om hvor unikt reinkjøtt virkelig er. Jeg reiste til New Zealand og fikk hjelp av en professor på Massey University til å samle inn kjøttprøver fra hjort og startet med kjøttanalyser av hjortekjøtt. Dette overførte jeg til norske forhold og undersøkte mengde og hvilke ernæringsmessige biokomponenter som finnes i reinkjøtt. Kort fortalt inneholder reinkjøtt eksepsjonelt høye nivåer av antioksidanter, sammenlignet med andre dyr, fordi reinen lever av og i naturen. Reinkjøttet inneholder også store mengder av bl.a. taurin, karnosin og anserin som er viktige bioaktive komponenter for oss å spise.

Jeg har i kraft av min masteroppgave i reinkjøtt forelest om reinkjøttets sammensetning og næringsmessige fordeler på Samisk høgskole og reist rundt i Norge for å holde inspirasjons foredrag og workshops der jeg formidler samiske mattradisjoner og matkunnskap. Bevisstheten om at mat er identitet samt en viktig faktor for en bærekraftig livsstil appellerer til mange.

På Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino har jeg vært lærer i perioder i både biologi, naturfag, kjemi, reindriftsfag og på kokkelinja. Jeg har PPU utdanning fra Sámi Allaskuvla – Sami University of Applied Sciences med naturbruk og reindriftsfag som fagdidaktikk. Der er samisk hovedspråket og samiske verdier, pedagogikk og tenkemåte sentralt for hele universitetet, dette har gitt meg enda mer inspirasjon til å bruke vår egen kultur i formidling.

I dag lever jeg et moderne nomadeliv og med mann og med fire barn kan det til tider bli hektisk. Jeg har min hjemplass i Guovdageaidnu, med sine hvite langstrakte vidder – duovdagat og har nærheten til vår reinflokk. Her føler jeg min urkraft vokser.