Gry-og-Ellen-03

Ellen

Mitt samisk moderne liv bygger på samiske tradisjoner og verdier som jeg har med meg hele tiden. Jeg har vokst opp i en stor samisk familie og har sterk tilknytning til de tradisjonelle samiske næringene. Min mor er badjenieida – jente fra en stor reindriftsfamilie fra Kárášjohka/Karasjok og min far er dálon– fastboende same der hovednæringen er jakt, fiske og generell utmarksnæring fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Disse to næringene er sterkt integrert i levesettet mitt og den grønne sti har vært min ledetråd i alle mine valg i livet. Gjennom min egen erfaring om mat og helse er jeg blitt bevisst på den samiske maten og råvarene som vi henter i naturen. Verdien som ligger i å bruke sine egne mattradisjoner er større enn jeg ante og jeg ser hvor mye vi fortsatt baserere oss på naturalhusholdningDet er de eldre, foreldre og besteforeldre som har tatt vare på mattradisjonene ved å passe på at man får inn reinslakt og nisterein, til å tørke og kunne koke kjøtt, sanker bær og multer til å ha til bryllup, konfirmasjon og barnedåp, går på rypejakt og setter snarer, fisk fra fiskeren eller fiske selv helst med garn for å kunne konservere og ha det utover vinteren. Dette har lært meg at vi følger årstidene og høster og forbereder maten utifra forhold som naturen har gitt oss. Jeg har etter hvert forstått hvor mye tradisjonskunnskap som ligger i forberedelser og utførelse, sanking og bearbeiding av matressursene som følges naturlig etter de åtte samiske årstidene

Denne erkjennelsen har jeg først fått etter å ha fullført en mastergrad i Matvitenskap i 2008 på Universitet på Ås. Mine masterstudier i kjøtt og masteroppgave om ernæringsmessig verdi i reinkjøtt som ble sammenlignet med hjortekjøtt, ble en vekker for meg om hvor unikt reinkjøtt virkelig er. Jeg reiste til New Zealand og fikk hjelp av en professor på Massey University til å samle inn kjøttprøver fra hjort og startet med kjøttanalyser av hjortekjøtt. Dette overførte jeg til norske forhold og undersøkte mengde og hvilke ernæringsmessige biokomponenter som finnes i reinkjøtt. Kort fortalt inneholder reinkjøtt eksepsjonelt høye nivåer av antioksidanter, sammenlignet med andre dyr, fordi reinen lever av og i naturen. Reinkjøttet inneholder også store mengder av bl.a. taurin, karnosin og anserin som er viktige bioaktive komponenter for oss å spise.

Ellen-01

Den samiske matkulturen er høyst levende i dag og jeg formidler denne med stolthet. Jeg er engasjert i å inspirere barn og unge til å bli interessert i matlaging basert på samiske mattradisjoner. Dette arbeidet er også viktig for å bevare og utvikle samiske ord og termer omkring matlaging og råvarekunnskap. Det er essensielt at den yngre generasjonen får overført samisk matkunnskap og holder den levende.

Jeg har i kraft av min masteroppgave i reinkjøtt forelest om reinkjøttets sammensetning og næringsmessige fordeler på Samisk høgskole og reist rundt i Norge for å holde inspirasjons foredrag og workshops der jeg formidler samiske mattradisjoner og matkunnskap. Bevisstheten om at mat er identitet samt en viktig faktor for en bærekraftig livsstil appellerer til mange.

På Samisk videregående og reindriftsskole i Kautokeino har jeg vært lærer i perioder i både biologi, naturfag, kjemi, reindriftsfag og på kokkelinja. Jeg har PPU utdanning fra Sámi Allaskuvla – Sami University of Applied Sciences med naturbruk og reindriftsfag som fagdidaktikk. Der er samisk hovedspråket og samiske verdier, pedagogikk og tenkemåte sentralt for hele universitetet, dette har gitt meg enda mer inspirasjon til å bruke vår egen kultur i formidling.

I dag lever jeg et moderne nomadeliv og med mann og med fire barn kan det til tider bli hektisk. Jeg har min hjemplass i Guovdageaidnu, med sine hvite langstrakte vidder – duovdagat og har nærheten til vår reinflokk. Her føler jeg min urkraft vokser.