Handlekurv

Velkommen til vår nettbutikk! Her bestiller du leverkapsler rett hjem til din postkasse. Vi har utvidet butikk med diverse hjemmeinteriør av reinsdyr og opplæringsmateriell som plakater og bøker. Se vårt utvalg i her i nettbutikken. Hvis du har bestillt vårt kosttilskudd som selges kun som abonnement, får utsendinger annen hver måned, levert i din postkasse. Dette for å spare miljøet og holde kostnadene på et minimum. Du får altså tilsendt annen hver måned, og betaler kr 658,- annen hver mnd, som tilsvarer kr 329,- per måned. Hver levering inneholder to pakker á 120 leverkapsler, som tilsvarer en anbefalt dagsdose på 4 kapsler.

Sist oppdatert 12.06.2020

 1. Generelt
  Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av Áhppi Rein Lever (kalt «produktet») direkte til personkunder i Norge. I vår nettbutikk kan kunden bestille et abonnement og velge antall poser til sitt abonnement.
 2. Parter
  Selger (kalt «vi» eller «oss»):

Rein Styrke AS
Ájastealli 3
9520 Kautokeino
Telefon +47 78 10 11 11,
E-post: kundeservice@reinstyrke.no

Registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr: 913 403 169.

Kjøper: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (benevnt «du», «deg», «din», «ditt», eller «kunden»).

 1. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken
  For at du skal føle deg trygg på hvordan man handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen. Den består av følgende punkter:

  • Oversikt over produktet, registrering av dine personalia og valg av betalingsmåte.
  • Innlegging av kortopplysninger og oversikt over bestillingen.
  • Bestilling, kjøp, prisinformasjon og kjøpsbetingelser
  • Mottak av ordrebekreftelse i nettleser og per epost.

Du må være minst 18 år for å kunne foreta kjøp av varer.

Alle priser som er annonsert på våre nettsider inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter så som porto, frakt, emballasje m.m.

Din bestilling er bindende når denne er registrert av oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling slik denne er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller angitt på annen måte.

Når vi mottar din første bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til oppgitt riktig e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, for å se at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Ta vare på bekreftelsen din til du har mottatt varen.

 1. Abonnement
  Løpende abonnement vil automatisk fornye seg ved hver levering og med det antall enheter av produkt du har valgt. Utsendelse skjer fortløpende minst to ganger hver uke, og produktet bør være kjøper i hende senest 14 dager etter at det er bestilt.

Vær oppmerksom på at dersom du har valgt kortbetaling, vil avtalt beløp trekkes automatisk fra din konto. Beløpet vil så trekkes på en valgt dato annenhver måned, inntil du gjør endringer eller avslutter abonnementet. Endringer eller oppsigelse må utføres før den datoen du valgte for utsendelse. Ønsker du å foreta endringer kan du gjøre dette via e-post (kundeservice@reinstyrke.no) eller inne på Min konto i nettbutikken.

Abonnementet kan sies opp fortløpende. Er påfølgende ordre betalt, refunderes dette ikke, og ordren vil bli prosessert. Som hovedregel har ditt abonnement ingen bindingstid. Ved enkelte spesialtilbud kan likevel bindingstid forekomme. Det vil i disse tilfeller være tydelig kommunisert i salgsøyeblikket og i produktinformasjonen du mottar. For abonnement med bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av bindingstidsperioden. Ved bruk av kampanjekoder fra våre affiliater, gjelder dette første gangs kjøp, de to første posene, ved misbruk og/eller bruk av rabatten flere ganger av samme kunde, vil vi forbeholde retten til å annullere ordren uten videre informasjon.

Endringer av produktet og leveringsmåter kan forekomme. Dette gjelder forbedringer av produkt, distribusjonsmåte og emballasje som skal være fordelaktig for deg som kunde. Endring kan også forekomme ved at et bestemt produkttilbud tas ut fra vårt sortiment. Både små og store endringer vil bli kommunisert på en tydelig måte slik at du er informert om endringene i god tid før disse blir gjort gjeldende. Prisendringer kan forekomme. Dette vil du få varsel om i god tid før levering.

Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura, bank- eller kredittkort. Dette vil være forskjellig fra produkt til produkt og vil være nøye beskrevet. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. I de tilfeller hvor vi benytter faktura utstedes denne ved forsendelse og forfaller til betaling med en frist på netto 14 dager. Ved eventuelle del-leveranser belastes kun del-leveransen.

Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter og gebyrer. Varslede og ubetalte krav oversendes vår samarbeidspartner for betalingsoppfølging.

 1. Levering og forsinkelse
  Levering av produkt skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktet inntil det overtas av deg, det vil si når du har fått produktet i din besittelse. Produktet pakkes og sendes fra våre produksjonslokaler i Kautokeino. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 2. Undersøkelse av produktet
  Etter at du har mottatt produktet, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktet er blitt skadet under transporten, eller om produktet ellers har feil eller mangler.
 3. Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
  Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktet, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktet.

Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi er kontinuerlig opptatt av å sikre kvaliteten på produktet og ber deg derfor om å melde feil så raskt som mulig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av dokumentasjons-hensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

 1. Garanti
  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
 2. Angrerett ved enkeltkjøp
  Du er beskyttet av angrerettloven som gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du mottar leveransen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss uåpnet i tilnærmet samme stand som da du mottok det. Produktet skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto og eventuelle gebyrer for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at produktet er mottatt fra deg eller stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
 3. Angrerett ved repeterende kjøp eller abonnement
  Ved repeterende kjøp eller ved bestilling av abonnement gjelder angreretten for den første leveransen som beskrevet i pkt. 10 foran. Da produktet er det samme, gjelder ikke returretten for påfølgende forsendelser i abonnement. Velger du likevel å returnere en av de neste forsendelsene vil du med mindre annet er avtalt motta en faktura for returomkostninger, for tiden kr 149,-. Forsendelser som returneres via postoppkrav eller med rekommandert sending vil ikke bli hentet. Oppsigelse av abonnement må foretas som beskrevet under pkt. 5 foran.
 4. Personopplysninger
  Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, som for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon +47 78 10 11 11 (man-tor), eller via e-post: kundeservice@reinstyrke.no.

 1. Salgspant
  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 2. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet, i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.
 3. Endringer i disse vilkårene/avtalen
  Ved særlige behov samt når Staten gjør endringer som påvirker våre betingelser og vilkår vil det bli gjort endringer i disse betingelser og vilkår. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer reviderte betingelser og vilkår.

Handlekurven din er tom.

Tilbake til butikken