Giellavahkku – en hel uke med samisk språk

Giellavahkku – Samisk språkuke er et årlig ukelangt fokus på samisk språk. Har du lagt merke til at på ulike arenaer så ser du samisk? Det er hele meninga. Fokus på at vi har offisielle samiske språk, sånn at alle kan se og oppleve arrangementer som er på alle de samiske språkene.

Tematikken varierer fra barnehager til universiteter, til frivillige organisasjoner og sameforeninger

Tematikken for Samisk språkuke er “Samisk språk: En levende skattekiste”. Vi i Rein Styrker er veldig enig i dette, da vi har hatt fokus på samisk siden starten av. Produktet vårt heter jo Áhppi, som har flere betydninger. Samisk språkuke viser at samisk er rikt. Giellavahkku – språkuka representerer jo nettopp en rik kultur og historie som er viktig å bevare og videreføre. Derfor er Samisk språkuke så viktig.

Áhppi – Áhpeheapmi, to helt vidt forskjellige betydninger

“Áhppi” heter vårt produkt. Det betyr kraft eller energi. Derimot betyr ordet Áhpeheapmi kraftløs. En gravid kvinne blir typisk betegnet som áhpeheapmi=gravid. Man bruker  vanligvis ordet slik: “Mun lean áhpeheapmi” = “Jeg er gravid”.
I Rein Styrke er vi veldige bevisste på at samisk verdier og språk skal vises i vårt firma og vi ønsker å løfte opp statusen til språket ved å navnsette produktlinjer på samisk og kommunisere med våre kunder også på nordsamisk.

Rein Styrke Vi skaper et bærekraftig, helsebringende og etisk produkt. Vi ønsker også å spre kunnskap om samisk mattradisjon og hvordan arktiske folk har overlevd i tøffe klimatiske forhold.

Kosttilskuddet Áhppi Rein Lever er spesielt rik på jern

Vi har gjort det enkelt for deg å sikre deg alle næringsstoffene fra lever. Abonnèr på leverkapsler Áhppi Rein Lever. Du får da levert to poser i postkassen annen hver måned. Èn pose inneholder 120 kapsler og dagsdosen er 4 stk per dagLeveren er spesielt rik på vitamin A, B12, jern og har et høyt innhold av omega 3-fettsyrer. 

Ettersom vi bruker skånsomt tørket lever som eneste råvare, er Áhppi Tørket reinlever et helt og rent matemne, såkalt whole food, som er enkelt for kroppen å ta opp næring fra. Med andre ord er biotilgjengeligheten svært bra sammenlignet med kosttilskudd som er basert på syntetiske og/eller varmebehandlede råvarer. Reinlever er naturens gavepakke for kroppen, helt enkelt!

Reinleverkapsler, full av jern, vitamin A, B12 og omega 3.

 

Tre ulike grunner til at samisk språkuke er viktig i Norge

Kunnskapsøkning og bevissthet om at samisk er en gedigen del av kulturen

For det første er Samisk språkuke en unik anledning til å øke kunnskapen og bevisstheten rundt de samiske språkene i samfunnet. Mange mennesker er ikke klar over hvor utbredt samisk faktisk er og hvor stor betydning det har for den samiske kulturen. Gjennom ulike arrangementer, kampanjer og informasjonsmateriell kan vi spre kunnskap om språkene og bidra til å skape en større forståelse og respekt for samisk språk og kultur. Her kan du se de ulike arrangementet som er registrert på Giellavahkku nettside som foregår i hele landet.

Vi gjenoppliver og revitalisere språket

Videre er Samisk språkuke en viktig arena for å synliggjøre og styrke samisk språkbruk i ulike samfunnsområder. Gjennom å oppmuntre private og offentlige institusjoner, næringslivet og organisasjoner til å bruke samisk i ulike sammenhenger, bidrar vi til at språket får en fast plass i samfunnet. Dette er spesielt viktig i områder der samisk ikke har vært brukt på flere generasjoner, da det er en måte å gjenopplive og revitalisere språket på. Ved å inkludere samisk i ulike kontekster, som skoler, medier, arbeidsplasser og det offentlige rom, gir vi også flere mennesker mulighet til å lære samisk og bruke det i praksis.

Identitetsstyrkende og tilhørighet

En annen viktig grunn til at Samisk språkuke er viktig, er at det bidrar til å styrke samisk identitet og tilhørighet. Ved å gi samisk språk en synlig plass i samfunnet, gir det samiske personer mulighet til å være stolte av sin kultur og språkform. Det kan bidra til å motvirke assimilering og tap av språket. Dette er viktig for å bevare den unike samiske identiteten. Samisk språk er en del av vår felles norske kulturarv, og det er viktig å verdsette og feire denne arven.

Sametinget hjelper og  stimulerer ved å gi økonomisk støtte

Med hjelp av Sametinget har vi lagd samiske plakater og samisk etikett på vårt produkt.
Samisk språkuke er en fantastisk mulighet til å feire og styrke samisk språk og kultur. Ved å øke kunnskapen og bevisstheten, synliggjøre språket i ulike sammenhenger, styrke samisk identitet og skape dialog, bidrar språkuka til å bevare og videreføre en viktig del av vår norske kulturarv. Derfor er Samisk språkuke viktig, og alle burde ha mulighet å være med på dugnaden! Rein Styrke takker Sametinget i Norge for støtten til å kunne lage noen samiske produkter.

Innmat, blodpølser og tarmer i plakater

Vi i Rein Styrke har bidratt i å synliggjøre samisk. Vi har designet, og benevnet ulike samiske ord og lagd plakater for barnehager og skoler. Det er grafikk og ord av typisk samisk mat. Mange har spurt og savnet etter en slik grafisk fremstilling. Nå har vi plakater som benevner de ulike tarmene fra reinen, og de ulike blodpølsene man lager av det. Barnehager i Norge har mulighet å få disse. Send oss en epost på post(a)reinstyrke.no hvis din barnehage vil ha disse.

Verdens første helsamiske etikett på et matprodukt som vi er stolte over

Rein Styrke har oversatt hele etiketten på nordsamisk og vi er kjempestolte! Stolte over at vi er sannsynligvis de første som har lagd etikett i nordsamisk språkdrakt. Alle våre kunder som fikk tilsend under språkuka, har fått et eksemplar av dette, sammen med den norske etiketten/den vanlige.
Samisk språkuke viktig fordi det bidrar til å skape en dialog og forståelse mellom samiske og ikke-samiske mennesker i samfunnet vårt. Vi håper våre kunder som har fått disse denne uken synes det er artig å bli kjent med samisk språk i enda større grad enn vi allerede har introdusert gjennom å navnsette produktet for ÁHPPI.
Gjennom å invitere alle til å delta og lære mer om samisk språk og kultur, kan vi bygge broer og fremme inkludering og respekt. Det er viktig å huske på at språket er en viktig del av kulturen og identiteten til et folk, og derfor bør det også sees oftere.

Samisk mat og innmat som ikke går i søpla

Smaken av lever er som kjent for de spesielt interesserte, og spises stort sett av dem som er oppvokst med dette i kostholdet sitt. I den tidlige karriere jobbet Ellen i familiens reinslakteribedrift i Kautokeino, og så at verdifulle biprodukter fra reinsdyrene ble avfall. Dette er nå forvandlet til det unike kosttilskuddet Áhppi Rein Lever. Dette er utviklet for å forsone galskapen som hun mener det er at man sløser slik man gjør med næringsrik og kraftfull innmat. Her kan du finne oppskrift på gulrotkake med tyttebær og innmat.