Disneyfilmen Frost 2 er inspirert av norsk reindrift og bærekraft