Visste du at Disneyfilmen Frost 2 er inspirert av norsk reindrift og bærekraft? Det er utrolig gøy at at samisk kultur og levemåte inspirerer en aktør som Disney når det kommer til å lage film for hele familien. Og det med stor suksess!

Disney hentet inspirasjon til sin siste store animerte film fra Sapmi, og toppet det hele med å dubbe det til samisk. Til stor glede for små, men også for oss voksne var dette en helt spesiell opplevelse. Ellen i Rein Styrke og datteren så filmpremieren og man kunne virkelig føle energien i filmen. Den er gjennomtenkt og har tatt med seg vesentlige elementer fra samisk kultur og overført dette til hovedrolleinnhaverne, to søstre, som leter etter røttene sine.

Disneyfilmen Frost 2 er inspirert av norsk reindrift og bærekraft

Disney er verdens største innen filmproduksjon og for første gang har de vært i kontakt og dialog med urfolk for å lage en film som skulle inspirere til Frost 2-filmen. Det ble et godt samarbeid der mange elementer er nært beslektet med samisk kultur, tenkemåte og livsstil. I Frost 2-filmen finner søstrene en forsoning med hvordan de skal kunne leve med naturkreftene i seg. De var født til det og de hadde lært seg det gjennom erfaring. Søstrene hadde vokst opp som en del av den samiske kulturarven med en naturlig og ren livsstil. De hadde også lært seg å bruke denne kunnskapen for å arbeide for et bærekraftig liv – noe som er ekte og sitter dypt inne hos urfolk.

Stolte av sine samiske røtter

De siste ti-årene har samisk kultur fått større aksept og Disney har hjulpet til med dette. Det er ikke bare blant storsamfunnet, men også innad er den yngre generasjonen veldig bevisst sine samiske røtter. De viser sin samiske identitet og kultur med stor frimodighet. Det har vi i Norge sett på utallige tv-program og mange sangstjerner har vært med på ulike tv-programmer de siste årene. Matprogrammene, TV-kokkene og kjendisskokkene har også begynt å lage mer samisk mat og inspirerer til å lage mat basert på samisk matkultur.

Rein Styrke er tuftet på bærekraftig matforbruk der sløsing og overforbruk skal minimeres. Samisk reindrift dreier seg ikke bare om å selge kjøttet, men er holistiske omkring hele levesettet. Når man lever i og med naturen må man tenke helhetlig på livet sitt og ikke minst ære maten man spiser.

Vår visjon er å utvinne det som ikke er så høyt verdsatt, blir raffinert og kan gi levebrød på en bærekraftig måte. Derfor har vi også lansert flere produkter basert på det som egentlig kastes, nemlig reinskinn og reinsdyrhorn.

Se utvalget i Rein Styrke til hjemmet ditt.

Filmen Frost 2 har blitt inspirert av urfolk i nord, samisk kultur og levesett

Disney er verdens største aktør innen filmproduksjon og for første gang har de vært i kontakt og dialog med urfolk for å lage en film som skal inspirere til Frost 2-filmen. Det ble et godt samarbeid der mange elementer er nært beslektet med samisk kultur, tenkemåte og livsstil. Alt har en mening og man kan oppnå kontakt med naturkreftene. Her har til og med vannet hukommelse. Som Olav, den snakkende snømannen i Frost 2, lykkelig proklamerer når han igjen blir gjenopplivet.

Dette er til stor glede for Ellen som har små barn og har sett begge Frost-filmene. Filmene har så stor verdi at man nesten må se dem med andakt, men også med en stolthet. Dette er følelser som kanskje er vanskelig for andre å forstå.

Overføring av tradisjonskunnskap til neste generasjon

Alt som storsamfunnet viser utad hjelper godt med i å ta tilbake stoltheten over sin egen kultur. Ellen jobber med å vise den rike samiske matkulturen. Hun bruker tid og energi på å bevisstgjøre og inspirere flere til å ta tilbake egen mat. Dette er mat som Ellen mener er den mest naturlige for oss mennesker å spise.

– Jeg har opplevd at mange ønsker å ta tilbake maten som de har spist hos besteforeldre, og dette lærer jeg bort på mine matkurs. Den samiske matkulturen er selvsagt høyst levende i dag og jeg synes det er godt å kunne være med på å overføre tradisjonskunnskapen til neste generasjon. Jeg er ønsker å inspirere barn og unge til å bli interessert i matlaging basert på samiske mattradisjoner. Dette arbeidet er også viktig for å bevare og utvikle samiske ord og termer omkring matlaging og råvarekunnskap. Det er essensielt at den yngre generasjonen får overført samisk matkunnskap og holder den levende.

  • I denne artikkelen om spedbarnsmat, kan man lese om hvordan man også kan innføre den første maten til babyen.

Reindrift er basis til samisk kultur slik søstrene i Frost 2 fikk oppleve

Reinflokken er basisen i samisk kultur og det er en selvfølge for oss å tenke helhetlig og holistisk på en nesten religiøs måte. Det er helt naturlig at reinen som vi passer på hele året blir æret med f.eks å navngi dyrene med navn. Når man slakter så ber man en kort bønn for dyret, man ser på naturfenomen som fullmånen før man slakter, i tillegg til utallige andre forhold. Levende rein skal heller aldri sees på som en vare som man kan bruke. Om et reinsdyr for eksempel har fint skinn og hår så skal man ikke bruke et slikt parameter til å “bytte” seg til penger ved å slakte dyret. Det er først når reinen av ulike grunner må slaktes at man begynner å tenke på bruken av den.

Autentisk natur

Frost 2 har fått med seg ganske autentisk natur og veldig likt Guovdageaidnu (Kautokeino). Dette er forøvrig Norges største kommune i både areal og antall rein. Av de rundt 3000 innbyggerne er omtrent alle i slekt. Her er det ca. 100 000 rein på vinterbeite i Vest-Finnmark. Årstida, med dens vær, muligheter og utfordringer, bestemmer hva som skal skje og hvilke muligheter vi har til å nyte naturens ressurser. I filmen får vi se søstrene Elsa og Anna kjempe sammen med store vær- og naturkrefter. Det er her Disney virkelig har lyktes i å formidle at det slik det er å leve med naturen, og ikke mot den.

Om å bruke reindrift og bærekraft for å finne tilbake til røttene

Ellen i Rein Styrke har brukt mye av tida si til å lære seg samisk kultur. Selv om hun er vokst opp i Kautokeino i en samisk familie er mange ting en selvfølge for henne. Likevel er det mye som ikke er snakket om.

Ellen bruker å tenke at hun kan bruke reinen til å finne tilbake til røttene sine. Svigerfamilien hennes har reinen på sitt sommerbeitet i Kåfjord og Langfjordbotn, Lákkonjárga. Om høsten vil flokken flytte på seg via den samme ruta til et eget høstbeiteområde, før den igjen forflytter seg til vinterbeitet sitt.

Naturen som et hjelpemiddel til å forstå seg selv

Ved å gifte seg med en reindriftssame betyr også at man blir en del av stor-familien og innpass i en slags hemmelig måte å kommunisere på. Det er den rå naturen i all sin storhet som gjør at man må være påpasselig med hva som blir uttalt, tenkt og utført. Alt og alle “ser” hva du som menneske gjør, og da oppfører man seg.

Dette kunne man også se i historien til søstrene Elsa og Anna i Frost 2-filmen. De brukte naturen som hjelpemiddel i å forstå seg selv. Det er fascinerende å følge søstrene på deres ferd for å finne røttene sine. Ellen i Rein Styrke er opptatt av røttene sine og hennes familie er på begge sider fra reindriftssamiske områder i øst-finnmark og i nord-finland. Dessverre har norske myndigheter utarmet og skjøvet vekk mange fra sin egen reindriftskultur og ut i “intetmannsland” der man har null rettigheter. Som ved et pennestrøk har de tatt bort reindriftssamiske rettigheter fra de som tilhørte reindrifta. Dette er et stort og sårt tema for mange samer idag. Det er like stort og inngripende som å miste språket. Man kan skrive mye om fornorskningen som pågikk over flere hundre år, men vi nøyer oss med å nevne dette.

Reinflokken har sine ulike beiteområder

Ellen og Anders med familien lever et reindriftliv i det samiske området som vi kaller Sápmi. Reinflokken har sine ulike beiteområder gjennom årstidene. Om vinteren er det ved Ánarjohka nasjonalpark helt sør i Finnmark i et område kaldt Njuollošávži. Etterhvert vil reinflokken flytte på seg nærmere kysten til vårbeiteområdet.

  • Her kan du lese mer om reindriften som Ellen beskriver det.

I vårbeiteområdet skjer vanligvis både kalving og kalvemerkingen som er en helt nødvendig og morsom del av arbeidet. Kalvemerkingen foregår ved at alle som eier rein har sitt eget reinmerke. Det er et mønster på hvert øre. Dette skjæres så i øret på kalvene som dermed er merket for livet. Sommeren er tid for å slappe litt av og det gjør man i den myggfrie kysten Kåfjord og Langfjordbotn, Lákkonjárga. Det er her reinen har sitt sommerbeite. Dette er et av de eldste reindistriktene som man kan lese mer om i litteraturen.

Samisk moderne liv med tradisjoner og verdier fra flere hold

I det virkelige liv lever Ellen et samisk moderne liv bygget på samiske tradisjoner og verdier som hun har med seg hele tiden.

– Jeg har vokst opp i en stor samisk familie og har sterk tilknytning til de tradisjonelle samiske næringene. Min mor er badjenieida – jente fra en stor reindriftsfamilie fra Kárášjohka/Karasjok. Min far er dálon– fastboende same der hovednæringen er jakt, fiske og generell utmarksnæring fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Disse to næringene er sterkt integrert i levesettet mitt og den grønne sti har vært min ledetråd i alle mine valg i livet.

Ellen dype røtter i samisk kultur og en en engasjert talsbærer for samisk matkultur og urfolks kultur verden over. Hun kjenner på kroppen de utfordringene urfolk verden rundt står ovenfor ved at kultur og religion er sterkt truet og delvis ødelagt av den vestlige sivilisasjon. Urfolk verden over har i stor grad mistet mye av sin kultur og religion på grunn av denne innblandingen.

Egen erfaring gjennom mat og helse

– Gjennom min egen erfaring om mat og helse er jeg blitt bevisst på den samiske maten og råvarene som vi henter i naturen. Jeg har virkelig også på en måte gått tilbake til røttene. Det er av så stor verdi i å bruke sine egne mattradisjoner, og mitt liv er i mer eller mindre grad fortsatt basert på naturalhusholdning. Det er de eldre, foreldre og besteforeldre som har tatt vare på mattradisjonene ved å passe på årstidene.

Det er for eksempel viktig å få inn reinslakt og nisterein, ha kunnskap om tørke og koking av kjøtt, sanke bær og multer til å ha til bryllup, konfirmasjon og barnedåp. Videre må vi besitte kunnskap om å gå på rypejakt og sette snarer, skaffe fisk fra fiskeren eller fiske selv. Vi setter helst eget garn for å kunne konservere og ha råvaren utover hele vinteren. Dette har lært meg at vi følger årstidene, og høster og forbereder maten utifra forhold som naturen har gitt oss. Jeg har etter hvert forstått hvor mye tradisjonskunnskap som ligger i forberedelser og utførelse, sanking og bearbeiding av matressursene som følges naturlig etter de åtte samiske årstidene.

I Frost 2-filmen finner søstrene en forsoning med hvordan de skal kunne leve med naturkreftene i seg. De var både født til det og de lærte seg det gjennom erfaring. Ved å være oppvokst som del av den samiske kulturarven med en naturlig og ren livsstil, til å kunne bruke bakgrunnen for å utnytte for å arbeide for et bærekraftig liv, er noe som er ekte og dypt.

Fra student til gründer

Dette har Ellen også gjort ved å bruke mastergraden i Matvitenskap fra Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås. Her forsket hun på reinkjøttets helsefremmende egenskaper. Gjennom forskningen og erfaringen fikk Ellen bekreftet sin barndomslære;  reinlever er noe av det sunneste man kan spise. Smaken av lever er som kjent for de spesielt interesserte, og spises stort sett av dem som er oppvokst med dette i kostholdet sitt. I den tidlige karriere jobbet Ellen i familiens reinslakteribedrift i Kautokeino, og så at verdifulle biprodukter fra reinsdyrene ble avfall. Dette er nå forvandlet til det unike kosttilskuddet Áhppi Rein Lever. Dette er utviklet for å forsone galskapen som hun mener det er at man sløser slik man gjør med næringsrik og kraftfull innmat.

Nå kan alle få kjøpt tørket lever i gelatinkapsler og hvem som helst innta denne matskatten – uten å rynke på nesen! Det må man kunne kalle en gavepakke fra naturen!

Akkurat som i Frost 2 filmen, så er samisk kultur tilgjengelig for alle å forstå på en lettfattelig og vakker måte.