Vi i Rein Styrke ønsker å fokusere på at urfolk i Arktiske strøk skal være stolte av sin matkultur og løfte kunnskapen om denne frem i lyset. Det ligger mye god helse og klokskap i å lytte til våre forfedres måter å leve på. Når dyr ble slaktet, så benyttet de seg av hele dyret. Både til mat, klær, smykker, redskaper og våpen. Det var vanlig for urfolk å tenke at konsekvensen av alle handlinger skulle stå seg i flere generasjoner etter dem. Altså levde de i symbiose med naturen og ga tilbake like mye som de tok. Vi vet at det moderne mennesket lever i en tid hvor vi bruker og kaster, altså bruker vi langt mer enn vi gir tilbake. Vi tar av livsgrunnlaget fra mange urfolk, vi tar av livsgrunnlaget fra dyra og til slutt ødelegger vi for vår vestlige sivilisasjon. Den er ikke bærekraftig, slik den fremstår per i dag. Det er ingen ting som varer evig, derfor må vi lære av våre forfedre og lytte til de få gjenlevende urfolk som lever slik de alltid har gjort.

Ellen-03

Arctic Food Foundation

Det er derfor vi har grunnlagt et eget fond hvor midlene vil gå til å jobbe aktivt for å gi den tradisjonelle arktiske matkulturen en naturlig plass i vår tid. For å gjøre urfolk verden over stole av sin kulturarv. Denne kunnskapen er ikke bare viktig for urfolk i en moderne tid, men har allmenngyldig relevans.

1% av fortjenesten hver solgte produkt går til vårt fond Arctic Food Foundation.

Rein Styrke ønsker å videreføre våre forfedres matkultur til den oppvoksende generasjon i nordområdene. Klarer vi å gjøre en forskjell over tid, så tror og håper vi at dette vil være verdifullt for urfolk verden over. Ved at vi viser at det er viktig å løfte urfolks levesett frem i lyset og at det har relevans for det moderne mennesket.

Rein-09

Vi i Rein styrke tror at dersom vi tenker, spiser og handler mer i tråd med våre forfedres levemåter, så vil vi føle oss mer harmoniske og friske og vi vil skape en mer bærekraftig verden. Her er vi ambisiøse og tror at ved å vise til en forskjell i nordområdene så kan det skape en økt bevissthet verden over. Vi ønsker å vise eksempelets makt.

Vi vil minne om en tankegang og levemåte som er i ferd med å gå i glemmeboka.  Våre gener er tilpasset det tradisjonelle kostholdet som våre forfedre visste var rett. Vi ser dessverre at urfolk er ekstra følsomme for den vestlige maten og livsstilen med  blant annet et høyere konsum av alkohol en de tradisjonelt var vant med. Livsstilssykdommene rammer urfolk minst like hardt som det moderne vestlige menneske. Sammen kan vi gjøre en forskjell og spre kunnskapen til neste generasjon. Det er de unge som eier fremtiden og de snart glemte matskattene bør være en del av denne.

Vi ønsker å gjøre en forskjell! Blir du med på reisen?

Denne reisen kan du bli med på ved å kjøpe våre produkter her.