Vet du at våre leverkapsler er produsert i hjertet av Finnmark, i Kautokeino? Her kan du lese om de naturlige variasjonene som vil inntreffe i produksjonen og sluttproduktet.

Sesongvariasjon

Vi bruker lever fra unge dyr som går på naturlig beite før de slaktes. Det vil si at det vil være noe variasjon i næringsverdier alt etter hvor mange måneder reinen har levd, og hvilke beiteområdene den har oppholdt seg i. Næringstilgang og sesongvariasjoner som kan komme av blant annet klima kan også gi variasjoner i næringsverdi og farge på produktet. Eksempelvis kan det være større nivåer av B-vitaminer ett år sammenlignet med neste år. Likevel er det riktig å si at reinlever er en rik kilde til protein, jern, B12 og vitamin A. Det vil den alltid være.

Ellen produserer reinleverkapslene for hånd med en manuell kapselmaskin.

Produksjon med manuell kapselmaskin 

Vi lager produktet av ekte mat og det er ekte folk som lager kosttilskuddet. Vi er tett på hele produksjonen og har et nært og personlig forhold til hele produksjonslinja, helt fra selve reindrifta og til ferdig utsendt produkt. Vi kan derfor med stolthet si at dette er et helt unikt kosttilskudd i verdenssammenheng, og resultatet av et ønske om nærhet til det vi brenner for, en nærhet til deg som kunde og en nærhet til råvaren, kulturen og tradisjonell, samisk reindrift.

Vi er kompromissløse på råvarekvaliteten og har spesialimportert en manuell kapselmaskin for å kapsle vår lever. Det betyr at arbeidet gjøres for hånd og vi slipper å fylle kapslene med syntetiske fyllstoffer eller smøre maskinen vår med magnesiumstearat el.l. som brukes i større fabrikker som kapsler større volum. Vi prioriterer å gjøre arbeidet manuelt for å sikre et renest mulig kosttilskudd uten tilsetningsstoffer.

Kapslene

Kapslene vi velger å bruke er laget av gelatin fra storfe. Dette er fordi gelatin er lettfordøyelig til sammenligning med kapsler som lages av cellulose, som i seg selv er ufordøyelig. På den måten vil næringen inne i kapslene være lett tilgjengeling for opptak i kroppen. Vi har valgt å bruke gelatinkapsler som også klassifiseres som Kosher, som gjør at mennesker med ulike religiøse overbevisninger trygt kan spise Áhppi Rein Lever.

Kjøp leverkapsler her