to garvede reinskinn, det ene bildet er der skinnsiden vises